وام و تسهیلات قرض الحسنه نگین شهر

وام امتیازی

مشتریان محترم برای آگاهی شما از امتیاز دهی ، جدول زیر طراحی شده است. که لازم به ذکر است اقساط و مبلغ وام به انتخاب شما قابل تغییر می باشد ( بطور مثال : با کاهش مبلغ ، اقساط افزایش می یابد)

تا مبلغمدت انتظاراقساط
تا10میلیون تومان120روز10
تا20میلیون تومان130روز10
تا150میلیون تومان140روز10
از200میلیون تومان به بالا150روز10

درخواست وام

جهت درخواست وام اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
باتکمیل اطلاعات زیر ، شرایط شما بررسی می گردد و هماهنگی های لازم توسط تیم پشتیبانی صورت خواهد گرفت.